Poster abstracts
Emanuele Smecca, Giovanni Mannino, Ioannis Deretzis, Salvatore Sanzaro, Antonino La Magna, Yohuei Numata, Tsutomu Miyasaka, Alessandra Alberti
Ai Sugie, Weining Han, Hiroyuki Ichikawa, Hiroyuki Yoshida
Yasuhiro Murata, Kento Yamaguchi, Yasunari Tamai, Hideo Ohkita
Yasuha Yoshihara, Taro Toyoda, Shuzi Hayase, Qing Shen
Tomohiro Fukuhara, Masahiko Saito, Yasunari Tamai, Hyung Do Kim, Itaru Osaka, Hideo Ohkita
Md Shahiduzzaman, Sem Visal, Mizuki Kuniyoshi, Tetsuhiro Katsumata, Shinjiro Umezu, Masato Kakihana, Satoru Iwamori, Tetsuya Taima, Masao Isomura, Koji Tomita
Hidenori SAITO, Daisuke AOKI, Shinichi MAGAINO, Katsuhiko TAKAGI, Shuzi HAYASE
Dongguen Shin, Donghee Kang, Jae Bok Lee, Jong-Hyun Ahn, Il-Wook Cho, Mee-Yi Ryu, Sang Wan Cho, Na Eun Jung, Hyunbok Lee, Yeonjin Yi
Akihiro OKADA, Yuta SHIROGANE, Takeo SUGA, Kenichi OYAIZU, Hiroshi SEGAWA, Hiroyuki NISHIDE
Takayuki Shimizu, Mitsuhiro Adachi, Akira Suzuki, Rie Watanabe, Mareedu Sreenivasu, Devoju Harinada Chary, Satish Bykkam, Katsuya Tsuchimoto, Junji Nakajima, Toshiyuki Sano, Shoichi Doi, Katsuyoshi Mizumoto
Christopher Fell, Blago Mihailov, Duck Benjamin, Gregory Wilson
SADOK BEN DKHIL, Florent Pourcin, Donia Fredj, Marie Chabrolle, Elena Barulina, Pavlo Perkhun, Olivier Margeat, Jörg Ackermann, Jérome Vernet, Brice Cruchon, Pascal Pierron
Mayu Yamaguchi, Takeo Suga, Kenichi Oyaizu, Hiroshi Segawa, Hiroyuki Nishide
Said Kazaoui, Ivan Turkevych, Sonya Kosar, Eugene Goodilin, Alexey Tarasov, Michael Graetzel
Satoshi Iikubo, Kumiko Yamamoto, Jun Yamasaki, Shoya Kawano, Shuzi Hayase
Konstantins Mantulnikovs, Anastasiia Glushkova, Márton Kollár, László Forró, Endre Horváth, Andrzej Sienkiewicz
Jueming Bing, Jincheol Kim, Meng Zhang, Jianghui Zheng, Daseul Lee, Yongyoon Cho, Xiaofan Deng, Cho Fai Jonathan Lau, Yong Li, Martin A. Green, Shujuan Huang, Anita W. Y. Ho-Baillie
Donghee Kang, Dongguen Shin, Junkyeong Jeong, Jisu Yoo, Kiwoong Kim, Hyunbok Lee, Yeonjin Yi
Kumiko Yamamoto, Jun Yamasaki, Sasoshi Iikubo
Tomoki Ohmura, Shun Yamaguchi, Kota Tsujioka, Yasunari Tamai, Hideo Ohkita
Nguyen Bich Phuong, Jung Hye Ri, Nguyen Thi Thu Trang, Yoon Seokhyun, William Jo
Yoshida Koji, Chao Ding, Yang Zhang, Hironobu Yasuda, Taichi Kamisaka, Masayuki Hirata, Kenji Yoshino, Taro Toyoda, Shuzi Hayase, Qing Shen
Jeehong Park, Donghee Kang, Dongguen Shin, Minju Kim, Jaehyun Yang, Hyunbok Lee, Yeonjin Yi
Na Eun Jung, Kwanwook Jung, Dongguen Shin, Donghee Kang, Hyunbok Lee, Yeonjin Yi
Kohshiroh MIDORI, Tomohiro FUKUHARA, Yasunari TAMAI, Hideo OHKITA
Takurou Murakami, Myoung Kim, Ching-Chang Lin, Atsushi Kogo, Masayuki Chikamatsu, Hiroshi Segawa
Daisuke AOKI, Keita ANDO, Hidenori SAITO, Shinichi MAGAINO
Maria João Brites, M. Alexandra Barreiros, Victoria Corregidor, Luis C. Alves, Joana V. Pinto, Manuel J. Mendes, Elvira Fortunato, Rodrigo Martins, João Mascarenhas
Md. Emrul Kayesh, Kiyoto Matsuishi, Towhid H. Chowdhury, Ryuji Kaneko, Said Kazaoui, Jae-Joon Lee, Takeshi Noda, Ashraful Islam
Yuta Shirogane, Takeo Suga, Kenichi Oyaizu, Hiroshi Segawa, Hiroyuki Nishide
Ghada Ahmed, Jehad K. El-Demellawi,, Jun Yin, Jun Pan, Osman M. Bakr, Husam N. Alshareef, Omar F. Mohammed
Satoru Seto, Yoshihiro Arima, Haruna Yamashita, Satoru Yamada
Nobuko Onozawa-Komatsuzaki, Takashi Funaki, Takurou N Murakami, Atsushi Kogo, Said Kazaoui, Masayuki Chikamatsu, Hisashi Kanno
Fengjiu Yang, Jiewei Liu, Yuhei Miyauchi, Atsushi Wakamiya, Kazunari Matsuda
Takeyuki Sekimoto, Taisuke Matsui, Takashi Nishihara, Ryusuke Uchida, Takashi Sekiguchi, Takayuki Negami
Hong Duc Pham, Sagar Jain M., Jinhyun Kim, Sergei Manzhos, Krishna Ferron, Durrant James R., Sonar Prashant
Fu Yang, Gaurav Kapil, Muhammad Akmal Kamarudin, Daisuke Hirotani, Chi Huey Ng, Yaohong Zhang, Qing Shen, Shuzi Hayase
Chieh-Ting Lin, Jinhyun Kim, Sebastian Pont, Francesca De Rossi, Jenny Baker, Jonathan Ngiam, Trystan Watson, Martyn McLachlan, James Durrant
Maryam Sajedi, Dmitry Marchenko, Maxim Krivenkov, Andrei Varykhalov, Jaime Sánchez-Barriga, Oliver Rader
We use our own and third party cookies for analysing and measuring usage of our website to improve our services. If you continue browsing, we consider accepting its use. You can check our Cookies Policy in which you will also find how to configure your web browser for the use of cookies. More info